Färre ekologiska lantbruksdjur

Under förra året minskade antalet ekologiskt hållna djur för samtliga lantbruksdjur.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Antalet ekologiska nötkreatur minskade för fjärde året i rad. Det är de ekologiskt hållna mjölkkorna som står för den största minskningen med 22 procent under 2023, enligt ny statistik från Jordbruksverket. I juni 2023 uppskattades antalet ekologiskt hållna nötkreatur till 289 300. En minskning med 13 procent sedan toppåret 2019. Den absolut största delen av minskningen skedde mellan 2022 och 2023. Sedan 2019 har en fjärdedel av de ekologiska mjölkkorna försvunnit.

Djur i ekologisk produktion, juni 2023 jämfört med 2022:

  • Antalet mjölkkor: -20 procent.
  • Antalet dikor: – 6 procent.
  • Antalet tackor, baggar och lamm: -9 procent.
  • Antalet värphöns: -18 procent.
  • Antalet slaktkycklingar: -20 procent.
  • Antalet grisar: -30 procent.

Mer info: Rapporten ekologisk djurhållning 2023