Fågelinfluensa på mjölkkor – liten risk i Sverige

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, följer utbrottet av fågelinfluensa hos mjölkkor i USA. Risken för att något liknande ska hända i Europa bedöms som liten.

Text Ann Christin Olsson

Utbrottet av fågelinfluensa i mjölkbesättningar i USA rör enbart mjölkkor, och ännu inga andra nötkreatur. Viruset har orsakat juverinflammation. Hittills har minst 50 besättningar i nio stater drabbats.

Karl Ståhl. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

– När smittan väl har kommit in i en besättning sprids den sedan vid mjölkningen, säger statsepizootolog Karl Ståhl på SVA.

Troligen har en mjölkko eller en besättning ursprungligen smittats efter en enstaka introduktion av viruset i hög dos från vilda eller tama fåglar. I USA förekommer utfodring med begagnat strö från fjäderfäbesättningar. Även om tamfåglar som smittats avlivas och allt strö då destrueras så är det en del som lyft detta som en risk.  I nuläget har två medarbetare på mjölkgårdar drabbats av ögoninflammation orsakad av fågelinfluensaviruset HPAI.

– De har testats för viruset just för att de jobbat med kor.

I USA har frågan om risken att smittas genom att äta mjölk och nötkött diskuterats. Pastöriserad mjölk bedöms som säker att konsumera. Precis i dagarna har man för första gången hittat viruset på kött från en mjölkko som inte bedömdes som helt frisk på slakteriet. Slaktkroppen kasserades.

Oförutsägbar extremhändelse

Utvecklingen följs på EU-nivå, men i nuläget bedöms risken för att detta ska hända även i Europa som liten.

– Att viruset smittat kor i USA är en extremhändelse. Men när detta väl hänt så bidrar förflyttning av mjölkande kor mellan besättningar till att det fått sådan spridning, säger Karl Ståhl.

Att stora gårdar drabbats kan också bidra till den snabba smittspridningen. Virus förändrar sig över tid och via gensekvensering av viruset i USA bedömer man att HPAI introducerats i mjölkbesättningar någon gång i november till januari i vinter.

Den 12 juni kommer SVA att arrangera ett webbinarium om fågelinfluensa och mjölkkor. Det vänder sig till bland annat veterinärer och rådgivare.

– Detta är en osannolik händelse, som ändå kan hända. Vi har haft mycket fågelinfluensa på vilda fåglar i Europa också. Vi funderar på att titta på gamla sparade tankprov för att se om vi kan hitta antikroppar mot viruset.

Och om något liknande skulle hända här är kontrollen av djurförflyttningar bättre. Dessutom finns en tradition av att samverka mellan lantbrukare, bransch och myndigheter när det gäller smittskydd. 

– Det visar hur oförutsägbart sådant här är, precis som utbrottet med afrikansk svinpest i Fagersta. Fågelinfluensaviruset ändras hela tiden och vi måste följa situationen. Det här visar hur viktigt det är med biosäkerhet.

Fotnot: Bilden på korna är en arkivbild på mjölkkor i USA.

Tidigare artiklar i Nötkött:

9 april 2024: Fågelinfluensa hos mjölkkor i USA

3 maj 2024: USA – åtgärder mot fågelinfluensa hos kor