Passa på – nya pengar för klimatinvesteringar

Den 23 augusti öppnar en ny period då det går att söka pengar från Klimatklivet. Stöd kan ges till den som vill investera i teknik som ersätter fossila bränslen med bioenergi eller el.

Text Marianne Lindberg

Klimatklivet tar gärna emot fler ansökningar från lantbrukare som bidrar till ett fossiloberoende jordbruk, uppger Elin Lindström som är handläggare på Naturvårdsverket.

Pengar beviljas till den som vill investera i ny teknik som har potential att ersätta fossila bränslen med biobränslen eller el. Enligt Elin Lindström är det ett viktigt steg både för klimatmålen och för svenska lantbrukares konkurrenskraft samtidigt som det bidrar till en minskad sårbarhet i livsmedelskedjan.

Hittills har Klimatklivet beviljat stöd till 619 lantbrukare som fått 990 miljoner kronor. Här är några av de åtgärder som har beviljats stöd:

  • Byte från fossila bränslen till förnybara, till exempel flis och pellets till värmepannor för uppvärmning och torkning av spannmål.
  • Kulvertdragning, flisförråd och andra kringkostnader som är kopplat till byte av värmesystem.
  • Investeringar för eldrivna bevattningspumpar, gödselpumpar eller minilastmaskiner.
  • Automatiserade elsystem för utfodring och utgödsling.
  • Tillvaratagning av gödsel för produktion av biogas.

Klimatklivet ger stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta per investeringskrona. På Naturvårdsverkets webb finns information om vad som behövs inför ansökan, bland annat hur man gör en utsläppsberäkning och en lönsamhetskalkyl.

Ansökningar till Klimatklivet kan göras under perioden 23 augusti—8 september och kan bara lämnas via länsstyrelsernas e-tjänst.