Bröderna tävlar åter om mästartiteln

De gör ständigt förbättringar för att få jämnare vallskördar. Sedan de blev vallmästare förra gången har de ändrat insådd, vallfröblandning och kortat inläggningstiden.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

DE ÄR FINALISTER igen, bröderna Bernt, Thomas och Christer Bengtsson som blev Årets vallmästare 2013. De driver tillsammans företaget som omfattar såväl mjölk och grisproduktion som växtodling.

Vallmästarkandidat
Thomas, Christer och Bernt Bengtsson är noga med alla detaljer i vallodlingen. Mottot är att det alltid finns något att förbättra.

Lean är en ledstjärna och det skruvas ständigt på detaljer för att minska variationen mellan vallskördarna och ge vallen de bästa förutsättningarna. Tornsilos används fortfarande, men numera lejs slåtter och strängläggning ut till maskinstation och Christer håller kontakt med maskinstationen. Den har förbättrat sin kapacitet, så bröderna Bengtsson har kunnat korta ner tiden från slag till hackning med tolv timmar.

Bröderna följer prognosprover och vallarna kontrolleras varje dag inför skörd för att komma rätt i utvecklingsstadiet, men det skiftande vädret på västkusten är också avgörande för när skörden ska tas.

Numera sås vallen in i grynhavre för att insådden ska få mer ljus (tidigare korn). Den egna vallfröblandningen justeras kontinuerligt för att få arter och sorter som är så tajta som möjligt vad gäller skördefönster.