Brisbo i final för andra året i rad

I år nådde Brisbo lantbruk målet fyra jämna vallskördar med över 11 megajoule per kilo torrsubstans. Markus Brisbo i Brismene, söder om Falköping i Västergötland, var även en av finalisterna förra året.

Text Ann Christin Olsson

PÅ GÅRDEN FINNS 75 mjölkkor plus rekrytering och uppfödning av 200 ungtjurar till slakt per år. Vallfodret är en bidragande faktor till produktionsresultatet.

Både kor och ungtjurar över 200 kilo får ensilage från samma fack. Det är tre plansilofack för de tre första skördarna. Fjärdeskörden har lagts i en limpa på en grusad yta mot ytterväggen på en silo.

Tjurarnas slaktkroppstillväxt på Brisbo lantbruk ligger på cirka 570 gram per dag.
Foto: Kent Eng

– I år har vi tagit in offerter för att göra ett fjärde fack, vilket är ett led i att säkra den hygieniska vallkvaliteten, säger Markus Brisbo.

Att ta fyra vallskördar är också en del i strategin för att nå jämna skördevärden. Rörsvingelhybriden Hykor är motorn som ger mängd.

– Den kräver flera skördar för att inte förväxa, konstaterar Markus Brisbo.

En annan förändring är utökad lagringskapacitet för gödseln. Det gör att all gödsel kan läggas under säsong, vilket gör att den ger bättre nytta.

Varje vallskörd tar cirka tre dagar, från slåtter, en dags förtorkning till grönmassan ligger packad och täckt i silon.