Sammanslagning i Arcowin avbryts

Vid årsskiftet var det tänkt att de tre avelsföretagen Viking genetics, Masterrind och Innoval med ursprung i de nordiska länderna, Tyskland och Frankrike, skulle slås samman i det gemensamma bolaget Arcowin.

Text Lisbeth Karlsson