Ökad slakt av kor under 2018

Under 2018 slakten av kor med tio procent jämfört med 2017. Totalt slaktades drygt fyrahundratusen nötkreatur.

Den stora ökningen av koslakt under 2018 var mjölkkor. Totalt slaktades 67 000 mjölkraskor, 21 000 korsningskor och 12 000 köttraskor. Medelslaktvikten låg på 325 kilo.

Det slaktades ungefär lika många ungtjurar som året innan, 145 982 tjurar med en slaktvikt på i medeltal 342 kilo. Av ungtjurarna var cirka hälften av mjölkras.