Oförändrad köttproduktion i EU

EU-kommissionen bedömer att produktionen av nötkött i EU kommer minska fram till 2030 beroende på ett sjunkande antal mjölkkor.

EU förutspår en tuff konkurrens på exportmarknaden för nötkött frramöver. Det i kombination med trenden att mjölkkorna minskar gör att man bedömer att produktionen av nötkött kommer att sjunka fram till 2030.
Fjäderfä är det köttslag som EU förutspår kommer att öka både vad gäller produktion och konsumtion. Likaså bedöms efterfrågan på proteingrödor vara stark och framförallt bedöms odlingen av ärta och åkerböna komma att öka.