Nöt effektivare än gris och kyckling

Kor omvandlar gräs till mjölk och kött. Jämfört med gris och kyckling åtgår mindre mängd för människor ätbart protein i produktionen av nötkött.

I England har man jämfört hur effektiva olika djurslag är på att omvandla foder till kött. Resultaten visar att nötkött där uppfödningen är baserad på grovfoder och bete är mer effektivt än gris och kyckling.

I produktionen av gris- och kycklingkött åtgår 2,6 kilo respektive 2,1 kilo för människor ätbart protein för att producera ett kilo kött. När det gäller nötkött från dikalv åtgår 0,9 kilo för människor ätbart protein. Siffran gäller när kalvarna föds upp på hög andel vall och bete.
Läs hela artikeln i Nötkött 1 2019.