Betestema i nya Nötkött

I det senaste numret av Nötkött ligger fokus på bete. Vi går in på strategier och tekniker för ökad avkastning från både djur och mark under växtodlingsperioden, samt hur mervärden kan användas för att uppnå ökad konkurrenskraft.

Tema bete

Per Ola Ohlsson i norra Skåne styr sina betesdjur mot slaktmognad över väl efterhållna beten. Vallen ska vara som krut för tillväxten, hållas kort och inte bli för lång eller grov.

Genom att arbeta med mervärden kan företagets kokurrenskraft öka. På Evenstorp i Dalsland ger kosläpp extra klirr i kassan.

Med nyröjd naturbetesmark, nya elstängsel och fållindelning ska Stjernsunds gård få snurr på dikoproduktionen.

I ett föränderligt klimat är bevattning av vall och betesmark allt mer aktuellt. Vi djupdyker i bevattningsteknik, regler och strategier för bevattning.

Djurhälsa

Det finns många möjliga orsaker bakom plötsliga dödsfall på bete. Under fjolårets extremväder mognade ekollonen tidigt och kraftig vin orsakade flera fall av förgiftning.

Utland

Nötköttsproducenter i Botswana vill exportera mer och ser Brexit – oavsett utfall – som en möjlighet. Vi har besökt Wayside Brahman Stud för att höra om deras strategi.

Marknad

En bra djurtransportvagn, lite kreativitet och ett lugnt arbetssätt gör det både enklare och säkrare att flytta nötkreatur. I Nötkött 3 finns tipsen om hur du minskar riskerna och en stor marknadsöversikt över djurtransportvagnar.