Vass och halm kan bli vinterfoder

Skörda vass och behandla halm med ammoniak är några exempel på lösningar för att få in mer vinterfoder. Fler tips finns att få.

Det extrea väderläget och svårighetrna att skörda foder till djuren gör att branschen kraftsamlar och ser över alla möjliga alternativ. Den som letar tips kan hitta information på  hemsidor hos LRF, Växa Sverige och SLU.