Tjurar har bäst sperma på våren

Forskare har studerat spermiekvaliteten under olika årstider hos holsteintjurar i lösdrift.

Forskare i Spanien fann att sperma samlad under våren hade bättre rörelsemönster och livsduglighet än sperma samlad sommar- och vintertid. Dock sågs inga skillnader i utseende hos spermierna eller i kvaliteten hos spermiernas arvsmassa.