Snart flyttar dikorna in i framtidsstallen

På Valsjö är det nya stallet i princip klart för inflyttning medan arbetet går för högtryck på Godås där tidsplanen  försenats  av en sen leverans av stommen.

Under hösten har bygget av det två dikostall som vann Jordbruksverkets stalltävling pågått för fullt. Tommy Engborg, driftsledare på Valsö räknar med inflyttning vecka 50. Då ska 48 kor eller dräktiga kvigor, 24 kalvar och två avelstjurar stallas in.

På Godås är Johans Svantesson liteless på den utdragna leveransen av stomme och tak. Han räknar likafullt med att försöka bli klar till Lucia så djuren får komma under tak. 
-Huvudsaken är attinredningen är på plats. Detaljer som belysning kan vi lösa senare.

Följ byggena här.