Slå ett slag för ängen

Första helgen i augusti firas Ängens dag runt om i landet.

Att våra ängar försvinner beror framför allt på att de inte längre hålls öppna av betande djur.  Att då slå och hålla ängsmarken öppen hjälper ängsblommorna och alla de insekter och andra djur som är beroende av ängsmarken.

– En stor del av de hotade och tillbakaträngda arterna i Sverige finns i det gamla odlingslandskapet. För att behålla dem måste vi vårda det som finns kvar av stenmurar, åkerholmar, öppna diken, ängar och hagar. Ängens dag är ett jättebra tillfälle när alla kan bidra i arbetet, säger Karin Lexén, Svenska Naturskyddsföreningen. Hon uppmanar föreningens medlemmar att på Ängens dag den första augusti dra ut med liar och räfsor för att rädda de svenska ängarna och deras mångfald av växter och djur.