Se upp med ogräs i åkerbönor

-Bekämpa kvickroten före sådd och harva mot mållor som annars kan kväva bönorna, är några råd från Ola och Eskil Carlsson om odlat åkerbönor som proteinfoder i flera år med lite blanda resultat.

-Vi har räknat på at det behövs en skörd på minst fyra ton per hektar, annars är egentligen kostnaden för hög. Samtidigt tycker vi att det har andra värden att vara självförsörjande på proteinfoder, säger Eskil Carlsson. I Nötkött 2 delar de med sig av sina erfarenheter av att odla åkerböna.