Rådde bygger nytt för dikor

På försöksgården Rådde i Sjuhärad pågår bygget av ett nytt dikostall som beräknas kosta runt fem miljoner kronor.

-Vi bygger ett flexibelt stall med ströbädd och skrapgång för drygt 80 dikor. Djuren kommer även få tillgång till en skrapad yta utomhus, säger djuransvarig Caroline Dahren.
Lösningen har diskuterats fram efter många studiebesök i verkligheten och med sikte på att klara den uppsatta budgeten på fem miljoner. Fokus ligger på att säkra arbetsmiljön och samtidigt ha en god djurvälfärd.
Rådde gård ägs av en stiftelse som förvaltas av Hushållningssällskapet i Sjuhärad.