Nytt preparat sägs minska kornas utsläpp av växthusgas

Ett preparat framställt ur frukt och grönsaker kan minska kornas produktion av metan med upp till 30 procent enligt ett pressmeddelande från företaget Zaluvida.

Naturpreparatet Mootral har testats på mjölkkor  i ett försök utfört av Veterinary Clinic and Animal Science  i Köpenhamn. Där såg man en reduktion på 30 procent i kornas metanprodution, hävdar professor Mette Ola Nielsen.

Mer information finns på företagets hemsida.