Minska lagkraven på lantbrukare

Allt fler regler och lagkrav på lantbruket riskerar att hindra utvecklingen på landsbygden. Möjligheter till förenklingar är ett av de ämnen som ska diskuteras på Almedalsveckan i Visby.

Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökat med 120 procent under de senaste 20 åren.

Många företagare upplever en hög arbets- och ekonomisk belastning samt frustration och stress kopplat till lagstiftningskrav och myndighetskontroller. Det omfattande regelverk samt myndigheternas attityd och agerande utgör ett allvarligt hinder för företagsutveckling och tillväxt inom den gröna sektorn.

Regler och lagkrav bör minskas för att öka möjligheterna för lönsamhet och konkurrenskraft i svenska lantbruks- och landsbygdsföretag. Under Almedalsveckan i Visby bjuder Sveriges lantbruksuniversitet bjuder in till diskussion om vilken lagstiftning som egentligen behövs och för vem.