Intäkterna ökar mer än kostnaderna

Avräkningspriset har sedan 2011 ökat betydligt mer än kostnaderna för insatsvarorna, konstaterar LRFs analytiker Christian Nordenskjöld och Jan Lorentzon.

Under 2010 och 2011 utvecklades index för avräkningspris och produktionsmedel i samma takt men de senaste sju åren har avräkningspriset ökat mer. Idag är skillnaden 36 procent.
I Nötkött 2 beskriver Christian Nordenskjöld och Jan Lorentzon prisutvecklingen och skillanden mellan olika insatsvaror.