Höga bud på hereford

Rekord i antal sålda tjurar men lägre medelpris än i fjol. Högsta bud var på herefordtjuren Hamra Excellent som såldes för 124 000 kronor på årets auktion på Gunnarp.

Snö och blåst hindrade inte besökarna att komma till Gunnarp och buda på 108 köttrastjurar av raserna angus, blonde, charolais, hereford, limousin och simmental. Högsta bud la Olle Larsson, Odin hereford, på semintjuren Hamra Excellent som såldes för 124 000 kronor.
Den andre tjuren över hundratusen kronor var Napoleon av Vita Fall som gick till L-E Joelsson, Brödåkra, för 120 000 kronor.

Medelpriset låg på 48 037 kronor vilket var lägre än förrra årets 57 326 kronor. Högsta medelpris i år hade hereford medan charolais låg lägre ön tidigare. Total såldes tjurar för över fem miljoner kronor.