Håll skräpporna under kontroll

-Att klippa av skräporna utmed marken redan i slutet av maj eller börjanav juni ger effekt, säger Lennart Bengtsson, Bonnagård i Halland.

Skräppor kan vara ett bekymmer på ekologiska beten. Lennart Bengtsson är noga med att trötta  roten genom att putsa betena tidigt och ge gräset möjlighet att konkurrera.

-Jag kör över betena tre till fyra gånger per säsong och putsar för att matta ut ogräset. Det får inte få en chans att etablera sig där marken får trampskador som vid grindhål och vattenställen, säger han och tillägger att när skräpporna går i frö är de smakliga för djuren och risken är att de konsumeras och sprids med gödseln.

Läs hela artikeln om Lennart Bengtsson på Bonnagård i Nötkött 2.