Frysa kött är inget alternativ

Storskalig infrysning av svenskt nötkött förstör prisbilden och får förödande konsekvenser på den svenska marknaden, säger Paul Robertson, inköpschef på KLS Ugglarps.

Paul Robertson är stark kritisk till förslaget att lösa situationen med slaktköer genom att kraftigt öka slakten av djur. Han menar att det är ett kortsiktigt tänkande som både riskerar att sänka priset på svenskt färskt nötkött och minska tillförseln på sikt.
Läs hela intervjun i Nötkött 4 med utgivningsdatum 29 augusti.