Frasbrand – en fara på betet

Att bakterien kan överleva läge i jorden gör att det varje år förekommer dödsfall där betesdjur smittats av tidigare nedgrävda kadaver.

Risk för frasbrand kan finnas i områden där grävarbeten utförts i markerna och lett till att bakterien kommit i dagen. Den trivs i syrefatig miljö vilket gör att även översvämmade marker är en riskfaktor.
I områden där frasbrand förekommer rekommenderas vacciation av djuren. Läs mer i Djurhälsospalten i Nötkött 2 om symtom och behandling