Framtidens smartaste stall utsedda

Ett rationellt stall med hög flexibilitet gav Växa Sveriges team första platsen i tävlan om Framtidens smartaste stall för ungnöt. De fick ta emot utmärkelsen på torsdagen av Prins Carl Philip.

– Mitt mål var ett stall som ska göra det möjligt att ha en bra lönsamhet och en rimlig arbetsbelastning, sa en mycket glad Jens Gustafsson, dikalvsproducent i Halland, efter att han tillsammans med projektgruppen tagit emot priset på byggdagen som arrangerats av Jordbruksverket i Jönköping.

Det nya stallet planeras på Attarp, den gård som har köpts till och som erbjuder  utvecklingsmöjligheter för det stall för 272 ungnöt av köttras som planeras.

– Det ska vara flexibelt och vi valde djupströ för att det är konsumentvänligt, sa Jannica Krafft, produktionsrådgivare på Växa Sverige och medlem i projektgruppen.

Detaljer som tilltalade juryn var säkra lösningar för ensamarbete. En strörobot ska underlätta arbetet liksom automatisk utgödsling. Stallet är oisolerat, har körbart foderbord och djupströboxar som rymmer 25 djur var.
Ur smittskyddssynpunkt har de försökt hålla isär rena och smutsiga transportvägar runt gården. Det finns en fast hanteringsanläggning utanför ena gaveln och planen är att väga djuren en gång i månaden.

De tävlande har haft ett år på sig att utforma sina stallar. Jordbruksverket har ställt tuffa krav på att komma ner i investeringskostnad samtidigt som stallarna skulle erbjuda god djurmiljö och hållbar produktion. För ungnötsstallen skulle investeringskostnaden, avräknat investeringstöd enligt schablon, max vara 25 000 kronor per ungnötplats. Dessutom skulle 10 procents vinstmarginal uppnås, en avskrivningstid på 15 år klaras och möjliggöra en lön inklusive sociala avgifter på 400 000 kronor.

Produktionsinriktningarna som deltog:

  • Mjölkkor, två tävlingsbidrag med 545 respektive 632 årskor.
  • Dikor, två tävlingsbidrag 120 respektive 279 dikor.
  • Slaktungnöt, två tävlingsbidrag med 272 ungnöt av tung köttras respektive en gård med  inköp av 490 mjölkraskalvar per år.
  • Lamm, lammproduktion med 300 tackor
  • Smågrisar, två tävlingsbidrag med 400 respektiva 800 suggplatser.
  • Slaktgrisar, stall med 4 992 slaktgrisplatser.

Det går att läsa mer om tävlingskriterierna och samtliga tävlingsbidrag på Jordbruksverkets webb: http://www.jordbruksverket.se/smartastall.

 

Mer också i kommande nummer av Nötkött