Femtiotal slipper krav på ligghall

I vinter är cirka 50 besättningar anslutna till Kontrollprogrammet för utedrift vilket innebär att de får ha djuren utomhus med dispens från kravet på ligghall.

Nötkreatur som vistas ute mer än 12 timmar per dygn under den kalla årstiden ska enligt Statens föreskrifter för nötkreaturshållning, L104, ha tillgång till en ligghall eller annat stall som ger skydd mot väder och vind. Hallen ska erbjuda en torr och ren liggplats och djuren ska själva kunna välja när de vill använda stallet.

För att få ha djur gående utomhus på vintern utan tillgång på ligghall krävs anslutning till Kontrollprogrammet för utegångsdjur.  Idag är cirka 50 besättningar anslutna.

Huvudman för kontrollprogrammet är Sveriges Nötköttsproducenter och det praktiska arbetet utförs av Gård&Djurhälsan, dit man skickar ansökan.