Export av levande djur till Kina

Den första transporten av levande slaktdjur från norra Australien till Kina inleder en ny epok. Nu ska exporten av nötkött i ökad utsträckning ske som levande djur istället för slaktkroppar och styckningsdetaljer.

Fraktfartyget lastade 1600 stutar och transporten beräknas ta 10-11 dagar. Stutarna vägde runt 570 kilo och var uppfödda på gräs. Raserna var olika korsningar mellan brangus, chabray, simbrah, doughtmaster och santa gertrudis.

I Kina byggs slaktanläggningar som ska matcha den ökade importen av levande djur. En ökad konsumtion och därmed växande behov av nötkött ligger bakom satsningen.
Källa: beefcentral.com