Blommande träda blir ny ekologisk fokusareal

2018 införs blommande träda som alternativ till träda på ekologiska fokusarealer. fokusarealer. De ska så med av jordbruksverket godkända arter som olika insekter.

Regeringen beslutade 1 mars att införa blommande träda som en ekologisk fokusareal i förgröningsstödet. Den blommande trädan ska gynna pollinerare och andra insekter.  Det innebär att möjligheten införs efter det att SAM-ansökan för 2018 redan har öppnat.Det går att ange blommande träda i SAM Internet från den 15 mars.
– Vi är medvetna om att beslutet om blommande träda kommer sent och att många redan har planerat för sina ekologiska fokusarealer i år, säger Camilla Callman, chef på stödregelenheten.

Den som har mer än 15 hektar åkermark kan behöva ha så kallade ekologiska fokusarealer. Minst 5 procent av åkermarken ska då vara ekologiska fokusarealer. Det kan till exempel vara arealer som läggs i blommande träda för att gynna insekter som pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar.

 

Blommande träda är mark i träda som såtts med pollen- och nektarrika växter som är attraktiva för pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar. Växterna som sås måste finnas på Jordbruksverkets lista över godkända växter.

Här kan du hitta listan över växter som får sås på blommande träda.

 

Här hittar du mer information från Jordbruksverket.