Åkerbönan vinner terräng

Åkerbönan har slagit igenom som proteinfoder och arealen som odlas i Sverige stiger för varje år.

Totalskörden av åkerbönor  uppgick 2017 till 108 900 ton vilket gör den till landets vanligaste proteingröda. Avkastningen ligger i snitt på runt tre tusen hektar. Den behöver inte gödslas vilket kan vara intressant för gårdar med begränsat med stallgödsel. Tidig sådd förespråkas liksom att man är noga med ogräsbekämpningen. Annars finns risk att ogräs som mållor och kvickrot tar överhanden. Största kostnaden är utsädet som kan ligga på cirka två tusen kornor per hektar.
Läs mer om åkerbönor i nästa Nötkött som utkommer 12 april.