Välkomnar satsningen på export av nötkött

-Regeringens satsning på att öka exporten av svenska livsmedel är en utmärkt kraftsamling, säger Jonas Tunestål, vd för KLS Ugglarps.

Sveriges livsmedelsproduktion ska öka, det slås fast i regeringens livsmedelsstrategi. För att nå dit krävs en ökad export.

-Vi exporterar rätt mycket redan idag, framför allt biprodukter och styckningsdetaljer som är mindre attraktiva i Sverige, säger Jonas Tunestål och nämner mule, testiklar och senor.
-Smakpreferenser är olika, jag brukar jämföra med att svenskar tycker om att äta malet kött i tarm, det vill säga korv.
Han hoppas på att fler länder ska öppna för import av svenska varor. Ett land som nyligen öppnat för svensk import är Thailand.
-Exporten betyder mycket för lönsamheten i svensk nötköttsproduktion och det finns många spännande affärer att utveckla, avslutar Jonas Tunestål.