Svensk forskning minskar kornas klimatpåverkan

Ett nytt ensileringsmedel kan kraftigt minska effekten av kornas klimatpåverkan. Det visar aktuell forskning på lantbruksuniversitetet.

Ett ensileringsmedel framtaget på lantbruksuniversitetet har visat sig påverka miljön i våmmen så att den mängd metan som korna rapar halveras.

–När vi testade hur olika organiska syror påverkade smakligheten på det färdiga ensilaget fick vi en oväntad sidoeffekt, berättar Rolf Spörndly som ledde försöken på Kungsängens gård på Ultuna.

Hos de kor som utfodrades med ensilage där en kombination av bakteriepreparat och fluraonsyra använts vid ensileringen minskade metanavgången med över 50 procent.

–Det var så överraskande att vi först inte vågade gå ut med resultatet, säger Rolf Spörndly.

Därför har medlet testats vid ensilering i korvar hos Gösta Holmberg på Herrgårdsfäboda i Robertsfors under vallskörden 2016. Under stor sekretess har forskarna på lantbruksuniversitetet sedan följt de 150 mjölkkorna på Herrgårdsfäboda under stallsäsongen. Nu är de helt säkra;

–Vi kan se att kornas rapar innehåller betydligt mindre metan utan att idisslingen och avkastningen påverkas negativt. Det här kan få stor effekt på kornas roll i klimatdebatten, säger Rolf Spörndly.

Gösta Holmberg kan även se andra positiva effekter hos korna efter utfodring med årets ensilage.
–Gödseln har fått en grön färg och en tydlig doft av klöver, något som inte minst de som arbetar i stallarna uppskattar.