Stämman beslutade om likvidation av Sveriges Djurbönder

En enhällig årsstämma beslöt den 8 mars att likvidera Sveriges Djurbönder och återbetala insatserna till medlemmarna.

Idag fattades ett enhälligt beslut av Sveriges Djurbönders årsstämma att ansöka hos Bolagsverket om frivillig likvidation av föreningen. Det innebär att föreningens tillgångar minus skulder kommer att återbetalas till medlemmarna i förhållande till deras insatser i föreningen. 

Likvidationsbeslutet är en naturlig följd av försäljningen av föreningens röststarka aktier i HKScan till Lantmännen i december 2016. Förslag på likvidationsdatum är 31 mars 2017.  Alla medlemmar kommer att få ett brev hemskickat om processens detaljer och tidplan. Information kommer löpande att ges på föreningens hemsida.