Sen vallskörd gynnar floran

En första vallskörd först i slutet augusti är en realitet hos Jan-Olof och Barbro Norneby i Bohuslän. Deras strategi har betydelse för floran av växter och fåglar.

-Vi gör annorlunda mot vad andra gör. Våra djur betar vallarna på vår- och försommar. Vid midsommar stänger vi bort djuren och vallarna får sedan växa till slutet av augusti. Då tar vi en skörd till kofoder, säger Jan-Olof Larsson.
Deras strategi har stor betydelse för såväl fågelliv som florans artrikedom. Läs artikeln från deras gård i Nötkött3 2017.