Se filmen om svenska naturbetesmarker

Gröna strandängar med betande kor och kalvar och hagmark med lamm och får på film ska visa nyttan som betesdjur gör i naturen.

Naturbeteskött i Sverige har gjort en film som presenterar de svenska naturbetesmarkerna och några av de unika ekosystemtjänster de bidrar med.

Under 49 sekunder får ni följa med över gröna strandängar med betande kor och kalvar, till hagmark med tackor och lamm.

Här kan du se filmen.