Ökad yta och mindre grupper ger friskare kalvar

Mjölkraskalvar som förmedlas vid ung ålder mår bra av att gå i små grupper om max tio kalvar. Det visar ett nyligen avslutat examensarbete vid SLU.

Det har blivit vanligare att förmedla kalvar vid två till fyra veckors ålder istället för efter avvänjning. Det ställer stora krav på mottagaren av kalv och Elin Eriksson har i sitt examensarbete studerat riskfaktorer för kalvhälsan.
Faktorer som var positivt för kalvhälsan förutom små grupper var en kortare transportsträcka samt mer utrymme vid foderbordet.
Läs mer i Nötkött 1 2017.