Ny handlingsplan för klimatförändringar

Jordbruksverket har tagit fram en handlingsplan för vilka utmaningar lantbruks- och trädgårdsnäring står inför när klimatet förändras.