Nötfärs orsakade smitta

Sex personer smittades i februari av samma variant av ehec-bakterier som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Det är sannolikt nötfärs av kött från ett och samma slakttillfälle som orsakade samtliga fall visar Livsmedelsverkets utredning.