Mullhalten ökar i svenska jordar

Tack vare en ökad vallodling har mullhalten i jorden ökat. Det skriver fem forskare på SLU i en ny rapport.

Mullhalten har ökat i svensk matjord under de två senaste decennierna. I 18 av 21 län ökar kolhalten i marken. Ökningen är från 2,48 till 2,67 procent vilket motsvarar en ökning med 7,7 procent. Det visar en rapport från  SLU som redovisas i korthet på Greppa näringens hemsida.

Forskarna på SLU tycker att ökningen är något anmärkningsvärd eftersom studier visar att mullhalten sjunker i länder som Finland, Norge, Belgien, England och Wales. Att halten kol ökat i jorden betyder alltså att kolinlagring pågått och att åkermarken därför fungerar som en kolfälla.

Den tydliga förklaringen är att vallodlingen ökat under perioden. Gödsling med stallgödsel är en annan viktig mullhaltspåverkare, men eftersom alltmer kött importeras har de svenska djuren blivit färre och gödslingen med stallgödsel minskat under perioden.

Källa: C. Poeplau, M. A. Bolinder, J. Eriksson, M. Lundblad, and T. Kätterer. 2015. Positive trends in organic carbon storage in Swedish agricultural soils due to unexpected socio-economic drivers.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Biogeosciences 12, 3241–3251 ss.