Jan Forssell omvald på stämman

Jan Forsell omvaldes till ordförande vid Sveriges Nötköttsproducenters årsstämma i Tylösand i Halland idag.