Höga bud på Gunnarp

Vid årets auktion på individprövade köttrastjurar såldes 95 tjurar till ett snittpris på 57 326 kronor vilket är nytt rekord.

På auktionsdagen såldes avelstjurar för nästan fem och en halv miljon kronor. Bäst betalda tjur blev den två år gamle semintjuren 1995 Lynch av Sonarp där budgivningen stannade på 130 000 kronor. Medelpriset för charolais landade på 61 900 kronor. Simmental sålde något färre tjurar men med ett något högre medelpris på 71 063 kronor. Medelpris för övriga raser blev 51 222 kronor för limousin, 50 375 kronor för angus, 47 250 kronor för blonde och 43 333 kronor för hereford. Samtliga sålda tjurar presenteras i auktionskatalogen  på Svensk Köttrasprövnings hemsida.