Här säljs tusen kalvar på en auktionsdag

En auktion hos Kaspar Adams på familjens gård i Lettland kan omfatta tusen kalvar och köparna kommer från olika delar av Europa.