Frasbrand i Västra Götaland

Den senaste månaden har ett antal ovaccinerade betesdjur dött i frasbrand utanför Falköping.

2015  drabbades betesdjur mellan Falköping och Skara av frasbrand vilket ledde till att många djur i området vaccinerades inför betessäsongen 2016. Sedan augusti har flera fall av dödsfall inträffat på beten i området och frasbrand bedöms vara den troliga orsaken.

Frasbrand är en bakteriesjukdom med snabbt förlopp vilket gör att djuren ofta hinner dö innan de kommer under behandling. Varje sommar sker dödsfall när djur fått kontakt med bakterien som länge kan överleva i jorden.

Frasbrand smittar inte mellan djur, men om man delar bete eller spridit gödsel från smittad besättning kan vaccination övervägas. De första symtomen är ofta hälta. Andra symtom är feber, hög puls och fodervägran. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika men eftersom sjukdomsförloppet är så snabbt kan det vara svårt att hinna behandla djuren i tid.