Företagen med dikor växer

Fler kor i färre företag. Trenden är tydlig att besättningarna med dikor växer i storlek, men fortfarande finns många besättningar med färre än 10 dikor.

Jordbruksverkets blogg med siffror visar att strukturrationaliseringen fortsätter. Företag med över 100 dikor blir fler men samtidigt finns fortfarande många små företag. 11 procent av alla dikor finns i besättningar med mellan 1 och 9 kor.

Samtidigt har hälften av landets dikalvsföretagare hela  87 % av korna. Vilket omvänt innebär att den återstående hälften av företagen delar på 13 % av landets alla dikor.

 Mer intressanta siffror och jämförelser hittar du på Jordbruksverkets blogg.