Enklare lämna anbud efter 1 januari

En ny lag om offentlig upphandling gör det enklare att dela upp kontrakten vilket förenklar för lantbrukare att lämna anbud på sitt lokalproducerade nötkött.

Tidigare har stora företag som kunnat leverera många olika typer av livsmedel haft fördelar i den kommunala upphandlingen. Nu kan myndigheterna i och med den nya lagen, dela upp kontrakten vilket är en fördel för mindre producenter.
Krav på miljö och djurskydd har kommunerna kunnat ställa redan tidigare. Den nya lagen om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 januari 2017.

Senast ändrad 2 januari 2017