Brucellos – ett hot mot folkhälsan i Centralasien

Sjukdomen brucellos på kor och getter är ett hot mot folkhälsan i fattiga länder när småskalig djurhållning flyttar in i snabbt växande städer.

Att kor och getter kan utgöra ett hot mot folkhälsan visar studier i Tadzjikistan som gjorts av Elisabeth Lindahl-Rajala vid lantbruksuniversitetet. Smittan visade sig vara vanlig bland mjölkkor, får och getter i huvudstadens utkanter och kvinnor löper stor risk att smittas.

Brucellos är en bakteriesjukdom som smittar mellan djur och människor (en zoonos) och beskrivs av WHO som en bortglömd sjukdom som främst drabbar fattiga människor i låginkomstländer. Människor smittas ofta vid konsumtion av opastöriserade mjölkprodukter från infekterade kor, får och getter eller vid hantering av sjuka djur. För att förhindra att människor blir smittade av brucellos måste sjukdomen bekämpas inom djurpopulationen. Detta är dock svårt i länder med dålig kontroll av handel och import av djur.

Elisabeth Lindahl-Rajala har i sitt doktorsarbete undersökt vilket hot brucellos utgör mot folkhälsan i Tadzjikistan – ett land som gränsar till bland annat Afghanistan och Uzbekistan.

– Vi har funnit att många kor, får och getter i huvudstaden Dusjanbe är infekterade med Brucella-bakterier, säger Elisabeth Lindahl-Rajala. Vi visar också att konsumtion av och handel med opastöriserade mjölkprodukter är vanlig i staden, vilket kan utgöra en stor risk för folkhälsan.

I Sverige utrotades sjukdomen i djurpopulationen på 1950-talet genom bland annat vaccinering av kor. Samtidigt blev det lag på att mjölk skulle pastöriseras. Brucellos hos livsmedelsproducerande djur omfattas av epizootilagen och är anmälningspliktig.

Källa:Pressmeddelande från SLU