Alla kor av rasen blonde ska exteriörbedömas

Om tre år ska 75 procent av alla kor äldre än tre år vara exteriörbedömda. Det är målet för den satsning som Svenska Blondeföreningens ny satsning.

-Exteriörbedömning är et verktyg bland många andra för att hjälpa oss hitta de bästa djuren för vidare avel, säger Benny Johansson, Svenska Blondeföreningen.
Genom att låta bedöma djuren får vi en kartläggning av rasens starka och svaga sidor. Vi kan också jämföra de svenska djuren med de danska. Där har man lång erfarenhet av att bedöma djur.
Läs mer i Nötkött 3.