Tuberkulos bekämpas i England

Tuberkulos är ett stort problem för nötköttsproducenter i många delar av England. Under 2015 slaktades drygt 28 000 smittade nötkreatur från cirka fyra tusen besättningar som tidigare varit fria från sjukdomen.

Tuberkulos är svår bekämpad eftersom sjukdomen är spridd bland grävlingar som i sin tur smittar nötkreatur. Kött- och charkindustrin vill ta ett samlat grepp på problemet eftersom den orsakar stora ekonomiska förluster.  En åtgärd som pågår i hårt drabbade områden är att slakta ut grävlingarna. Något som upprör djur Djurens rätt. Det råder också delade meningar om utslaktning är en effektiv metod. Ett alternativ som diskuteras är vaccinering i kombination med bättre rutiner i livdjurshandeln för att undvika smittspridning. Källa: Farmers Weekly,

Senast ändrad 4 december 2016