Avräkningspriset måste upp

För långsiktig lönsamhet krävs ett högre avräkningspris än idag och livdjurspriser på dagens nivå, enligt LRF Konsults Lönsamhetsbarometer.

-Nu har vi kommit till den prisnivå som krävs på kalvar för att dikalvsproduktionen ska utvecklas, säger Stefan Nypelius, LRF Konsult på Gotland. Samtidigt menar han att smärtgränsen är nådd för vad uppfödarna kan betala för kalven om de ska ro i land kalkylen.
LRF Konsult har under många år följt lönsamheten i olika produktionsgrenar med olika nyckeltal. För nötköttets del var toppnivån 2005 för det nyckeltal som visar vad företaget har kvar för återinvestering och lön till företagaren.

-För dikalvsproducenten är lönsamheten historisk hög. Äntligen landar vi på en nivå där ersättningen täcker byggnaden och cirka två tredjedelar av lönen. En nivå som är nödvändig om fler ska satsa på moderdjur, säger Stefan Nypelius. Han tillägger att dikokalkylen fortfarande kräver intäkter från både naturvård och kalv/slaktdjur. Enbart åkermarksbeten räcker inte.

Läs mer om utvecklingen av lönsamheten i Nötkött 6 2016.

Senast ändrad 16 december 2016