Det våras för mer när­produ­cerad mat

Text Marianne Lindberg

Landets största dagligvarukedja Ica har för sjätte året i rad publicerat en framtidsrapport. Årets upplaga handlar om framtidens fysiska butik och vad kunderna efterfrågar. Den visar att svenskarna vill att butikerna blir mer personliga och tar större samhällsansvar. Rapporten bygger bland annat på enkäter med drygt 3 000 personer i åldrarna 18-74 år.

När konsumenterna får rangordna vad som är viktigast anger 60 procent att butiken ska vara utformad för att minimera klimatpåverkan. På andra plats anger 56 procent att butiken ska drivas av människor som sätter en personlig prägel på verksamheten.

På tredje plats svarar 44 procent att de förväntar sig att dagligvarubutikerna ska engagera sig i lokalsamhället när det gäller ekonomisk hållbarhet. Inte föga överraskande är engagemanget större i denna fråga på landsbygden och i mindre orter där svarandesiffran är 55 procent. I större städer ser konsumenterna mer till att butikerna engagerar sig nationellt eller på en internationell nivå, främst i klimat- och hållbarhetsfrågor.

Konsumenternas inställning borde borga för att det finns en marknad som stödjer en ökad inhemsk produktion och som därmed minskar behovet av långväga fossila mattransporter.

Det återstår dock att se vad som händer i tider med stigande inflation och högre priser. För det är en sak att i en enkät uttrycka vad som är rätt och riktigt. En annan att stå fast vid det hållbara och närproducerade när maten väl ska betalas i butikskassan.