Flugor – en stickande irritation

Med hjälp av EU-medel från Landsbygdsprogrammet har Växas experter på djurvälfärd sammanställt forskning om hur nötkreaturens beteende påverkas av flugor med fokus på arter som finns i Sverige.

Text Anna-Lena Hegrestad, Eleonor Hovelius, Kunskap & Utveckling, Växa

De beteenden som utlöses av flugangrepp delar forskarna in i defensiva respektive skyddande. Defensiva beteenden är de som används för att få bort flugor på kroppen, såsom svansviftningar, stampande och huvudrörelser. Det finns en stark korrelation mellan mängden flugor och antal rörelser som utförs. Skyddande beteenden hindrar flugor att komma åt kroppen.

Det vanligaste är det som kallas bunching, vilket innebär att flocken ställer sig tätt samman med huvudena vända inåt. Forskning visar att grupper utan behandling mot flugor har signifikant fler bunching-tillfällen och spenderar mer tid stående tätt ihop jämfört med behandlade grupper. Bunching kan utlösas redan vid 9–12 betesflugor i ansiktet och vid 20 flugor minskar betestiden. Det stöds av en studie som visat att betestiden minskat 20–25 minuter per dag vid 10–11 betesflugor. För stickflugan ökar bunching redan när antalet överstiger en fluga per ben. Enligt forskare kan bunching och stampande på grund av flugor vara en bidragande orsak till söndertrampad betesmark. Beteendet kan även medföra skada på kalvar när ko och kalv hålls tillsammans.

Flugor kan ge lägre tillväxt

Studier av tillväxt hos ungdjur visar att grupper behandlade mot hornfluga kan växa upp till 14 procent mer än obehandlade grupper. Det finns även forskning som visat att den minskade tillväxten inte hämtas igen senare under uppfödningen. Studier som inte kunnat påvisa tydliga skillnader i tillväxt eller mjölkavkastning anger att de tolkar det som att flugbördan inte varit tillräckligt hög.

Sammantaget visar forskning, förutom att flugor kan sprida sjukdom, att de även orsakar irritation och stress hos djuren. Det är därför motiverat att förebygga större angrepp för att öka djurens välfärd och undvika produktionsförluster.

Flug-fakta

Namn Kännetecken Förökning
HornflugaHeamatobia irritansBefinner sig på djurens kropp i stort sett hela tidenSitter med huvud nedåt vid blodmålFärsk gödsel
Stickfluga alt. stallflugaStomoxys calcitransSmärtsamma stickSitter med huvud uppåt vid blodmålUppsöker djuren vid blodmålFöredrar att sitta på djurens benStröbäddar, gammalt strö, foderrester
Betesfluga alt. ansiktsflugaMusca autumnalisLever på sekret från öga/nos samt sårsekretBefinner sig i djurens ansikte Ansamlas kring ögonenFärsk gödsel
Broms inkl. fäbroms alt. hästflugaFamiljen TabanidaeSmärtsamma stickUppsöker djuren vid blodmålVanligast i öppna områden längs skogskantenAktiv under dagenFöredrar benen och juvretI vatten eller fuktig miljö oberoende av tamdjur