Enkät: Vilka nya grovfoder har ni testat?

Allt fler vågar testa odling av nya eller annorlunda fodergrödor. På Bergs säteri i Mellerud har Eva Olsson och Ingemar Thorstensson odlat soja och lupin under några år.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

På Bergs säteri prövar Eva Olsson och Ingemar Thorstensson nya vägar i odlingen av kraftfodergrödor och grovfoder.

– Under 2022 var vi ekologiska och provade att odla soja och lupin. På cirka 4–5 hektar vardera odlades lupin/vårvete till helsäd med insådd, sojaböna/vårvete till helsäd med insådd samt sojabönor i renbestånd med dubbelt radavstånd som radhackades och ogräsharvades. Lupinerna såddes 24 april och sojan den 6 maj.

Vårvete och soja fungerade sämre eftersom veten konkurrerade ut sojan. Soja i renbestånd behöver lång tid för etablering och mognade ojämnt före skörd i mitten av september. Vi valde därför att ta hela plantan som ensilage med cirka 32 procent torrsubstans med ett helsädesbord och en cracker på hacken. Vi lade grönmassan i botten av ett silofack och lade fjärdeskörden, som skördades samtidigt, ovanpå.

Lupin/vårvete togs som helsäd i mitten av augusti. Det fungerade bra så vi fortsätter odla lupiner för att minska påverkan av rotröta i den idag konventionella växtföljden.

Gårdsfakta

  • Produktion: Mjölkproduktion med cirka 320 årskor.
  • Areal: brukar cirka 800 hektar åker.